Butlletí de novetats

Octubre, 2010

Sumari

Novetats d’Ivàlua

L’avaluació del PIRMI 1998 – 2008 rep un premi de la Sociedad Española de Evaluación

L’avaluació del PIRMI (Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció) 1998- 2008, dirigida per David Casado, doctor en Economia i analista de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), ha obtingut el I Premi d’investigació en avaluació de polítiques publiques Carlos Román del Río, atorgat per la Sociedad Española de Evaluación.  L’equip avaluador ha estat format també per Jaume Blasco, analista d’Ivàlua i Lluís Ferrer com a col·laborador extern. L’avaluador ha estat cofinançat pel  Departament de Treball de la Generalitat, a través del Fons Social Europeu, i per Ivàlua. 

 

L’avaluació dels Plans d’Ocupació gestionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya, dirigida pel també analista de l’Institut, Jaume Blasco, ha quedat finalista.

 

Al premi sobre avaluació de polítiques públiques - que es lliurarà a la Universitat de Sevilla el proper 19 de novembre - optaven vuit treballs de  diferents territoris de l’Estat ( Barcelona, Navarra, Almería, Sevilla, Madrid, Cartagena i Granada ) i amb orígens diversos, d’universitats, consultores i organismes públics.

 

L’estudi guanyador va avaluar la situació de 60.500 unitats familiars catalanes receptores del PIRMI durant els anys 1998 – 2008. Segons les conclusions: un 38% de les sortides del PIRMI es produeix per inserció laboral  i un 41% de les llars  beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció  a Catalunya  s’està menys de 2 anys rebent aquesta renda social. El 28% de les llars abandona el PIRMI després de dos anys d’estada i un 24,5, un cop passats 6 anys, encara  tenen necessitat d’aquest ajut per sobreviure. Els autors  apunten la necessitat de desdoblar el PIRMI en dos programes diferents, un de caràcter social i un altre de retorn al mercat de treball, per millorar les possibilitats d’inserció laboral de la població amb dificultats.

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Jornades de reflexió i debat sobre “Integritat + transparència. Dues condicions per al bon govern?”

El 28 i 29 d’octubre s’ha celebrat a Barcelona la Jornada Integritat + transparència. Dues condicions per al bon govern?, organitzada per la Fundació Catalunya Europa i la Fundación Cívica ALCYÓN, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i Ivàlua. 25 experts de procedència catalana, estatal i internacional  han presentat ponències i debatut al voltant de dos temes troncals Els dilemes plantejats per la crisi general de confiança: la mirada empresarial i de la societat civil, i Bones pràctiques, mètodes d’innovació i reforma.

 

Novetats sobre avaluació al món

Crònica de la participació a la 9a Conferència Biennal de la Societat Europea d’Avaluació (Praga, 6 a 8 d’octubre de 2010)

La 9ª Conferència Biennal de la Societat Europea d’Avaluació s’ha celebrat a Praga els dies 6 a 8 d’octubre sota el títol Evaluation in the public interets: participation, politics and policy. La conferència ha reunit uns 700 professionals de l’avaluació de les polítiques públiques, tant tècnics com representants institucionals, acadèmics i empreses consultores, en alguns casos especialitzats per sectors o àmbits d’activitat.

Les ponències principals van destacar els punts següents:

  • Jennifer Greene: El desafiament que planteja als avaluadors el tractament de la diferència i la diversitat, el perfil d’avaluador requerit en aquest entorn i la necessitat de combinar mètodes quantitatius i qualitatius en les avaluacions.
  • Frans L. Leeuw: El dèficit d’avaluacions sobre l’impacte de les tecnologies de la informació, la manca d’atenció als efectes col·laterals quan aquests estudis hi són, i el poc ús que fan els avaluadors de les potencialitats d’informació i socials d’internet.
  • Denise Lievesley: La connexió entre estadística i avaluació, la reflexió sobre el concepte d’evidència que proporciona l’estadística i la generació de confiança per part dels sistemes estadístics, la necessitat d’incorporar dades de fonts qualitatives quan siguin representatives, i el repte d’incorporar la monitorització de la gestió a la funció estadística per donar informació de manera més continuada.

Els participants van poder escollir entre 140 panels, simposis i presentacions organitzats per diferents temes (L'ètica, les capacitats i la transparència; Avaluació i política;  Productors, beneficiaris,usuaris i decisors de les avaluacions; Polítiques sectorials; i Avaluació de les economies en desenvolupament i en transició). El Congrés també va acollir un programa de formació especialitzada (4 i 5 d’octubre) i un espai per a pòsters.

El professor Ramon Crespo, de la Càtedra de recerca qualitativa (UAB), va presentar els pòsters premiats com a millors. Aquests pòsters es referien a treballs d’avaluació fets a Catalunya per encàrrec del Departament de Salut i versaven sobre l’estratègia nacional de malalties estranyes i sobre l’intercanvi de xeringuilles als centres penitenciaris

Més informació:

Informe de progrés de les activitats de la Oficina Independent d’Avaluacions del Fons Monetari Internacional (Independent Evaluation Office – IEO), October 1, 2010

Des del seu últim informe, 30 d'abril de 2010, l'Oficina d'Avaluació Independent (OEI) ha  avançat els seus treballs en dues avaluacions en curs i ha seleccionat els temes per a tres noves avaluacions.

 

Pel què fa a les avaluacions en curs, l’IEO té previst presentar al Consell Executiu de l’IMF abans d’acabar l’any les avaluacions sobre els temes Research at the IMF: Relevance and Utilization i IMF Performance in the Run-up to the Current Financial and Economic Crisis.

 

Després de consultes amb diferents autoritats estatals en els darrers mesos sobre possibles temes per a noves avaluacions, s’han seleccionat tres temes: Confidential advice and transparent surveillance- the IMF’s dual role, International reserves – IMF advice and country perspectives i Bilateral surveillance.

Noves adquisicions del Centre de documentació

Avaluació

 

Developmental evaluation: applying complexity concepts to enhance innovation and use / Patton, Michael Quinn .-- New York: Guildford Press, 2010.

Avaluació

 
 

Evaluaciones colaborativas: un modelo paso a paso para el evaluador / Rodríguez Campos, Liliana .-- Tamarac, Florida: Llumina Press, 2008.

Avaluació

 
 

Bridging the gap: the role of monitoring and evaluation in evidence - based policy making / Segone, Marco, ed. .-- New York: UNICEF Evaluation Office, 2010.

Avaluació

 
 

Country - led monitoring and evaluation systems: better evidence, better policies, better development results / Segone, Marco, ed. .-- New York: UNICEF Evaluation Office, 2010.

Avaluació

 

Avaluació - Espanya

 

Evaluation of government performance and public policies in Spain / Feinstein, O. N.; Zapico-Goñi, Eduardo .-- Washington, DC: The World Bank, 2010.

Avaluació - Espanya

 

Ciències polítiques

 

Studying public policy: policy cycles and policy subsystems / Howlett, Michael; Ramesh, M.; Perl, Anthony .-- Oxford: Oxford University Press, 2009.

Ciències polítiques

 

Ciències socials - Mètodes estadístics

 

Propensity score analysis: statistical methods and applications / Guo, Shenyang Y., ed.; Fraser, Mark W., ed. .-- Thousand Oaks: Sage, 2010.

Ciències socials - Mètodes estadístics ; Estadística - Metodologia

 

Política pública - Disseny

 

El Aprendizaje entre pares en la elaboración de políticas públicas: contribuyendo a la construcción de políticas en materia de cohesión social en América latina y el Caribe .-- Madrid: Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación - Universidad Complutense de Madrid : Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, 2010.

Política pública - Disseny ; Integració social