Butlletí de novetats

Gener, 2011

Sumari

Novetats d’Ivàlua

Nova guia sobre avaluació ex ante

En el marc de la col·lecció de guies pràctiques sobre avaluació de polítiques públiques, Ivàlua ha editat la Guia pràctica 7. Avaluació ex ante, redactada per Mª Antònia Parera, analista d’Ivàlua, i descarregable gratuïtament des del Portal de recursos per a l’avaluació.

Una avaluació ex ante consisteix a fer projeccions sobre els efectes d’una política pública abans d’implementar-la, basant-les en el coneixement desenvolupat per les ciències socials, en el resultats d’avaluacions prèvies i/o en l’aplicació de tècniques estadístiques. En un context de creixent escassetat de recursos públics és més necessari que mai justificar la decisió de posar en marxa o donar continuïtat a determinats programes en detriment d’altres, exercici al qual aquest tipus d’avaluació, junt amb els enfocaments complementaris tractats en guies prèvies  -avaluació de necessitats, del disseny, d’implementació, d’impacte, econòmica- pot ser d’especial utilitat.

La nova guia sobre avaluació ex ante s’estructura en 4 seccions: en la primera es defineix l’avaluació ex ante; en la segona s’enumeren els elements a tenir en compte abans d’iniciar-la; en la tercera s’explica pas per pas com dur-la a terme i, finalment, en la quarta, es fan algunes reflexions sobre com introduir-la amb èxit a les administracions.

Nova edició del Cicle de Formació en Avaluació de Polítiques Públiques 2011

Per tercer any consecutiu Ivàlua organitza i imparteix el Cicle de Formació en Avaluació de Polítiques Públiques, en col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. En aquesta ocasió seguirem prioritzant la formació de directius, comandaments i tècnics de les administracions autonòmica i local catalanes. No obstant, després de dos anys destinada principalment al sector públic, aquesta formació s’obre també a professionals del tercer sector social i de consultoria privada. Fins ara 183 professionals de les administracions públiques catalanes s’han format mitjançant aquest Cicle. 

 

El curs es composa de 6 seminaris: el primer consisteix en  una introducció general als conceptes, utilitat, enfocaments i mètodes de l’avaluació de polítiques públiques. Segueixen 4 seminaris sobre l’avaluació de necessitats socials, l’avaluació del disseny i la implementació de polítiques públiques, l’avaluació de l’impacte i l’avaluació econòmica. El Cicle es tanca amb un seminari – taller d’aplicació pràctica dels conceptes i mètodes apresos a un projecte d’avaluació.

 

Més informació:
Cicle de formació en avaluació de polítiques públiques  

formacio@ivalua.cat

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Directrius d’avaluació de la política catalana de cooperació

La Direcció General de Cooperació al Desenvolupament ha publicat recentment unes Directrius d'avaluació de la cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya com a marc orientador del desplegament progressiu d’instruments, mitjans i recursos per a l’avaluació de la política de cooperació.

 

D’altra banda, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament -membre de la xarxa d’unitats d’anàlisi i avaluació de les administracions catalanes- impulsa una política interna d’avaluació que, en el marc del sistema de gestió de la qualitat ISO 9001:2008, s’operativitza principalment a través d’un pla d’avaluacions, la pràctica de les diverses modalitats d’avaluació en els diferents estadis de desenvolupament dels projectes, l’aplicació dels resultats de l’avaluació a l’aprenentatge i millora, i la promoció de la cultura d’avaluació en el sector. 

 

La política de cooperació al desenvolupament disposa d’un marc regulador (llei 26/2001, de 31 de desembre) i d’una estratègia periòdicament renovada (la vigent és el Pla director 2011-2014). La direcció estratègica és responsabilitat de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament (DGCD), mentre que l’execució i gestió correspon a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD). La Generalitat mobilitza uns 65 milions € (2009) perquè aquesta política canalitzi els esforços propis i els de moltes entitats del tercer sector especialitzades en aquest camp per “construir una comunitat internacional més segura, justa, rica i solidària” (Llei 26/2001).  

 

Necessitats d’informació rellevants en aquest sistema són l’impacte dels projectes de cooperació en termes de canvi de les condicions i situacions de partida, i la detecció d’oportunitats de millora en l’estratègia i en la gestió.

Novetats sobre avaluació al món

Nou lloc web de EVALUAR, Societat Basca d'Avaluació

EVALUAR, Societat Basca d'Avaluació de Polítiques Públiques és una societat que agrupa els professionals que intervenen en els diferents àmbits de l'avaluació tant a nivell públic com privat. A més, també formen part d'aquesta comunitat associativa tot aquell que pugui estar d'una manera o altre interessat en l'avaluació de les polítiques públiques.

EVALUAR es va fundar el 2002 limitant inicialment la seva activitat al treball d'una dotzena de membres fundadors que es van establir una base de dades i es van formar individualment en el tema de l'avaluació. El nou portal és la forma de comunicació de EVALUAR amb la societat basca, i sobretot amb aquells que tenen interès i volen formar-se en l'àmbit de l'Avaluació de Polítiques Públiques amb la documentació que divulguen. 

Més informació:
http://www.sociedadvascadevaluacion.es/

Convocatòria de propostes per al Congrés de la Societat Americana d’Avaluació. Data límit: Divendres, 18 de març

L'Associació Americana d'Avaluació convida als avaluadors de qualsevol àmbit geogràfic a assistir a la seva conferència anual que tindrà lloc del 2 al 5 de novembre de 2011 a Anaheim, Califòrnia. La reunió anual de l'AEA espera convocar uns 2.500 professionals de l'avaluació, acadèmics i estudiants, i representa una oportunitat única per a reunir-se amb companys de professió amb l’objectiu de reflexionar i col•laborar en un ambient distès.

La conferència es divideix en més de 40 línies d'actualitat que examinen aquesta disciplina des del punt de vista d'una metodologia particular, context o tema d'interès. Aquest any el tema de la Conferència és “Valors i Valoració”. Les presentacions poden explorar el tema de la conferència o qualsevol altre aspecte de la teoria de l'avaluació i de la seva pràctica.

Les propostes s'han de lliurar abans de la mitjanit a la zona horària de l'Est d’Estats Units, el divendres, 18 de març de 2011.

Més informació:
http://www.eval.org/eval2011/11cfp.htm

Programa de doctorat interdisciplinari en Avaluació

La Western Michigan University organitza un programa de doctorat interdisciplinari en Avaluació, dirigit per The Evaluation Center que l’ofereix conjuntament amb els Col·legis d'Arts i Ciències, Educació i Desenvolupament Humà, Enginyeria i Ciències Aplicades, i Salut i Serveis Humans.  

 

L’objectiu d’aquest doctorat és el desenvolupament d’acadèmics i de professionals per tal que adquireixin un coneixement profund de la teoria de l'avaluació, la metodologia i la pràctica, un alt nivell de pensament crític i alhora una visió pràctica. El programa, per tant,  està dissenyat per a promoure el desenvolupament de l’avaluació mitjançant la capacitació de persones que destaquin i impulsin les seves habilitats relacionades amb el disseny, la realització, la presentació d’informes i la valoració d’avaluacions. 

 

Més informació:
http://www.wmich.edu/evalphd/about/

Noves adquisicions del Centre de documentació

Administració autonòmica - Catalunya

 

Anàlisi i formalització de l'estructura organitzativa de l'Administració de la Generalitat de Catalunya / López Jalle, Víctor .-- Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya, 2010.

Administració autonòmica - Catalunya ; Organismes de l'administració pública - Catalunya

 

Assistència mèdica - Cost

 

Improving the value of health care / Turner, Shaun C., ed.; Nguyen, Erik S., ed. .-- New York: Nova Science Publishers, 2010.

Assistència mèdica - Cost

 

Avaluació - Metodologia

 

Avaluació ex ante / Parera, Maria Antònia .-- Barcelona: Ivàlua, 2011.

Avaluació - Metodologia ; Avaluació ex ante

 

Ciències socials - Investigació - Metodologia

 

Theory construction and model- building skills: a practical guide for social scientists / Jaccard, James; Jacoby, Jacob .-- New York: Guilford Press, 2010.

Ciències socials - Investigació - Metodologia

 

Sistemes d'informació per a la gestió

 

Un sistema d'informació i gestió directiva / Mora Rosich, Ramon; Ezpeleta Pastor, Tomàs; Montañez Zarcero, Xesco .-- Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya, 2010.

Sistemes d'informació per a la gestió