Butlletí de novetats

Sumari

Novetats d’Ivàlua

Llançament del portal de recursos per a l’avaluació en castellà i anglès

Ivàlua incorpora al seu portal de recursos per a l’avaluació les versions en castellà i anglès de tots els continguts estàtics i està treballant també per oferir traduccions de determinats continguts dinàmics. Després de la sortida en català el passat mes de febrer, el web està disponible ara ja en tres llengües per tal d’arribar a un major nombre de persones vinculades o interessades en l’avaluació de polítiques públiques. Des de la pàgina principal ivalua.cat, podeu escollir l’opció desitjada: “Català”, “Español” o “English”.

Novetats sobre avaluació a Catalunya

L’Autoritat Catalana de la Competència difon la Metodologia per a avaluar l’impacte competitiu de les normes (AIC)

El passat 8 de març, l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha fet difusió de la publicació  Metodologia per a avaluar l’impacte competitiu de les normes (AIC). La trobareu disponible a <http://acco.gencat.cat/avaluacio-regulacio/index.html> i al portal de recursos per a l’avaluació. 

Segons el comunicat emès per l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) al respecte, aquesta metodologia s’aplica internament en l’elaboració dels seus informes de regulació, en els quals analitzen l’adequació als principis de la lliure competència de normes de qualsevol rang i estat de tramitació – informes ex ante o ex post-, que afectin al funcionament del mercat català, i actuacions de les administracions públiques catalanes. 

L’elaboració i difusió dels informes de regulació s’emmarca en la funció de promoció de la competència que té atribuïda l’ACCO, i pretenen contribuir a l’obtenció d’una regulació i d’una actuació administrativa més eficient des del punt de vista de la competència. 

Fins a la data, l’ACCO ha aplicat aquesta Metodologia en l’elaboració de 5 informes de regulació <http://acco.gencat.cat/avaluacio-regulacio/regulacio.html> relatius als àmbits del turisme, dels espectacles públics i les activitats recreatives, de les finances del sector públic de la Generalitat de Catalunya i dels col·legis professionals i les professions titulades. 

Novetats sobre avaluació al món

Convocatòria del I Premi d’Investigació Carlos Roman en avaluació de polítiques públiques

La Societat Espanyola d’Avaluació de Polítiques Públiques convoca, junt amb el Departament d’Economia Aplicada II de la Universitat de Sevilla i l’Institut d’Estudis d’Economia, Avaluació i Ocupació, el I Premi d’Investigació Carlos Román.

El Premi té com a propòsit donar suport a projectes d’investigació realitzats per investigadors o investigadores que aportin idees originals per al desenvolupament de la cultura de l’avaluació de polítiques públiques i també del capital social. 

S’hi poden presentar els investigadors o grups d’investigació de nacionalitat espanyola que pertanyin a l’esfera universitària, funció pública o d’àmbit empresarial, i que en els dos darrers anys, anteriors a la publicació de la convocatòria, hagin desenvolupatun treball d’investigació en els temes d’Avaluació de Polítiques Públiques i/o Capital Social.

El premi té una dotació econòmica de 6.000 euros i la data límit de presentació de treballs és el 30 de maig de 2010. La decisió del jurat es  difondrà l’octubre de 2010 a través de la web institucional de la Societat Espanyola d’Avaluació, on es poden consultar les bases del premi.

El pressupost del Govern Federal dels Estats Units per al 2011 preveu 100 milions de dòlars per impulsar l’avaluació

El pressupost del Govern Federal dels EUA  per al 2011 recull en diverses seccions actuacions orientades a l’impuls de l’avaluació, partint de la base que “un pilar central del bon govern és una cultura on la resposta a preguntes [sobre l’efectivitat de les polítiques] constitueix una part fonamental del seu disseny, i on les decisions sobre assignació de recursos públics es basen en evidències sobre el que funciona i el que no”.  

En concret, el document preveu l’avaluació de determinats programes federals en l’àmbit de l’educació, del foment de les energies renovables i de la millora dels serveis per a les persones discapacitades, entre d’altres. En destaca l’increment de 500 milions de dòlars en el Fons d’Innovació del sistema educatiu, destinats a avaluar i a estendre programes d’efectivitat demostrada sobre l’èxit acadèmic dels alumnes. 

També es menciona l’avaluació per justificar reduccions en les assignacions pressupostàries de diversos programes, i s’impulsa la política d’avaluació mitjançant una bateria de mesures recollides a l’annex  Analytical Perspectives. Entre aquestes s’inclou la distribució de 100 milions de dòlars entre 17 agències federals, a través d’un procediment intern de concurrència competitiva. Els fons es destinen tant a la realització d’avaluacions com a la millora de la capacitat avaluadora interna de les agències federals. El document mostra una llista de 35 projectes seleccionats per ésser finançats, dels quals 19 són avaluacions d’impacte, 7 són projectes de desenvolupament de la capacitat avaluadora interna, i la resta aborden perspectives diverses d’avaluació.  

Finalment, una altra de les mesures contemplades és la difusió pública, a través d’internet, de totes les avaluacions d’impacte de programes federals realitzades o previstes, a efectes de transparència i també per al coneixement de la comunitat avaluadora.

Universitat d’estiu de la Societat Francesa d’Avaluació

La xarxa d’investigadors sobre avaluació de polítiques públiques de la Societat Francesa d’Avaluació organitza una universitat d’estiu  <http://www.sfe-asso.fr/sfe-evaluation.php?menu_id=473> que se celebrarà entre el 30 d’agost i el 3 de setembre a Lille, França. Els destinataris principals són estudiants de doctorat, investigadors i acadèmics que treballin en l’àmbit de l’avaluació. 

Entre els objectius principals de l’activitat es troben els de millorar l’estructuració actual de la recerca en matèria d’avaluació i l’elaboració d’una agenda de recerca en aquest camp, com a primer pas en la configuració d’un àmbit d’investigació propi.  Aquests objectius estan estretament relacionats amb el d’impulsar la creació d’un centre de recerca potent en avaluació de polítiques públiques, promogut per la Societat Francesa d’Avaluació.  

La data límit per a la presentació de propostes de ponències i comunicacions és el 7 de maig.

Fòrum 2010 d’avaluadors en l’àmbit del medi ambient

Els dies 7 i 8 de juny es celebrarà a Washington D.C. el 5è Fòrum anual de la Xarxa d’Avaluació en l’àmbit del Medi ambient (Environmental Evaluation Network, EEN). El propòsit és debatre sobre la situació actual i els reptes que es plantegen a l’avaluació de polítiques i programes relacionats amb el medi ambient.

Entre altres qüestions, el Fòrum tractarà sobre possibles línies de millora de la qualitat d’aquest tipus d’avaluacions i de la seva capacitat per generar evidències -més, millors i també més accessibles- sobre l’efectivitat de les polítiques mediambientals.

Congrés Internacional d’Avaluació i III Conferència ReLAC, San José, Costa Rica, 28-30 Juliol 2010

La Universitat de Costa Rica (UCR) i la Red Lationamericana de Seguimiento , Evaluación y Sistematización en América Latina y El Caribe (ReLAC) anuncien l’organització del Congrés Internacional d’Avaluació i la III Conferència ReLAC, que tindrà lloc els propers 28 a 30 de juliol a San José, Costa Rica.

El Congrés internacional y la III Conferència integren les seves agendes de treball amb la intenció d’ampliar l’espai d’anàlisi i discussió sobre experiències, tendències, oportunitats i nous reptes per a l’avaluació a Amèrica Llatina.

L’objectiu central de l’acte és contribuir a la professionalització de l’avaluació i al desenvolupament d’estratègies innovadores i efectives que vinculin l’avaluació amb els objectius de desenvolupament i les reformes en funcionament en els països de la regió. Més concretament, es tractaran tres grans eixos temàtics: 

  • Avaluació i Sistematització a Amèrica Llatina: situació actual, tendències i perspectives
  • Noves funcions i institucionalització de l’avaluació
  • Professionalització de l’avaluació a Amèrica Llatina 

Per a més informació contacteu amb contacto_relac@yahoo.com i visiteu www.relacweb.org

Font: Notícies ReLAC

Noves adquisicions del Centre de documentació

Administració pública

 

Public management reform and modernization: trajectories of administrative change in Italy, France, Greece, Portugal and Spain / Ongaro, Edoardo .-- Cheltenham: Edward Elgar, 2009.

Administració pública

 

Administració pública - Funcionaris i empleats

 

La Dirección pública profesional en España / Jiménez Asensio, Rafael; Villoria, Manuel; Palomar Olmeda, Alberto .-- Barcelona: Marcial Pons, 2009.

Administració pública - Funcionaris i empleats ; Administració pública - Presa de decisions

 

Avaluació en programes socials

 

Els Serveis socials i la seva avaluació: models d'avaluació aplicats als serveis i programes socials / Gómez i Serra, Miquel .-- Barcelona: Universitat de Barcelona, 2000.

Avaluació en programes socials

 

Avaluació en programes socials - Metodologia

 

A Guide to implementation research / Werner, Alan .-- Washington: The Urban Institute Press, 2004.

Avaluació en programes socials - Metodologia ; Assistència social - Avaluació

 

Avaluació - Metodologia

 

Metodologia per a avaluar l'impacte competitiu de les normes (AIC) .-- Barcelona: Autoritat Catalana de la Competència, 2010.

Avaluació - Metodologia

 

Organització - Avaluació

 

In good company : how social capital makes organizations work / Cohen, Michael D.; Prusak, L. .-- Boston: Harvard Business School Press, 2001.

Organització - Avaluació ; Cultura organitzativa