Butlletí de novetats

Abril,2014

Novetats d’Ivàlua

Nova edició del “Curs introductori d’anàlisi de dades per a l’avaluació de polítiques públiques”

Ivàlua va iniciar, el passat mes de març, la difusió de l’oferta de cursos per aquest 2014 amb l’obertura de la inscripció al Cicle d’introducció a l’avaluació. Ara s’hi afegeix una nova edició del Curs introductori d’anàlisi  de dades per a l’avaluació de polítiques públiques. Es tracta d'un curs d'introducció als principals mètodes i tècniques d’anàlisi quantitativa que s’apliquen a l’avaluació de polítiques públiques. Els principals objectius d'aprenentatge d’aquest curs són el de conèixer els fonaments i conceptes bàsics de l’estadística descriptiva i de l’estadística inferencial; conèixer les aplicacions de les tècniques estadístiques en l’avaluació de polítiques públiques; practicar l'aplicació d'aquestes tècniques amb el paquet estadístic lliure R mitjançant l'ús d'una de les seves interfícies gràfiques (Deducer); i finalment analitzar exemples d’aplicació d’aquestes tècniques a avaluacions concretes de polítiques públiques.

L’equip docent d’aquesta nova edició del curs estarà format per Jordi Muñoz, investigador postdoctoral Juan de la Cierva al Departament de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona i Guillem Rico investigador postdoctoral també a la mateixa universitat.

El darrer trimestre de l’any s’oferirà també una nova edició del Curs de Formació en Mètodes Qualitatius aplicats a Avaluació de Polítiques Públiques (Nivell I) i del Curs d’introducció a l’avaluació econòmica.

[Español]

Jornada “L’avaluació de polítiques en l’àmbit local: una assignatura pendent per a la innovació social”

El proper 3 de juliol, tindrà lloc al Palau Macaya (Barcelona) una Jornada sobre avaluació en l’àmbit local, organitzada per Ivàlua amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”. Aquesta jornada s’adreçarà a  participants provinents del sector públic autonòmic i local, tècnics i gestors de les administracions locals, investigadors del món acadèmic i agents socials. Els principals objectius de l’acte seran els de poder conèixer quines iniciatives sobre avaluació existeixen a nivell local a Catalunya; recollir quins són els principals reptes als que han de fer front els ajuntaments si volen avaluar un programa propi i finalment presentar instruments que siguin de fàcil adopció per a qualsevol entitat local disposada a avaluar programes propis – com dissenyar programes basats en l’evidència i millorar la disponibilitat de dades-.

La propera activitat en aquesta nova línia de treball serà a la tardor, amb un workshop adreçat exclusivament a ajuntaments. L’objectiu d’aquesta sessió de treball serà detectar programes d’aquells ens locals interessats en avaluar polítiques pròpies i fer-ne un primer diagnòstic sobre la viabilitat d’una futura avaluació d’impacte i compartir experiències. Properament ampliarem la informació a www.ivalua.cat

[Español]

Ivàlua publica dos articles a la “Revista de evaluación de programas y políticas públicas” de la UNED

Miquel Àngel Alegre, analista d’Ivàlua, ha publicat recentment un article a la “Revista de evaluación de programas y políticas públicas” de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (Departament d’Economia Aplicada i Estadística) de la Universitat Nacional d’Educació a Distància. L’article titulat “La perspectiva «qué funciona» en educación: algunas aplicaciones”, discuteix i desenvolupa l'aplicació de la perspectiva «què funciona» en l'àmbit de l'avaluació de polítiques i programes educatius. Aquest article presenta els antecedents més immediats d'aquesta perspectiva, en particular la tradició d'investigació sobre efectivitat escolar, després identifica el tipus d'evidència que la perspectiva «què funciona» estableix com a prova de l'efectivitat de les intervencions educatives i finalment, i partint d'aquest mateix criteri, es revisa l'evidència acumulada al voltant de la capacitat d'una selecció (no exhaustiva) d'actuacions educatives de reduir les desigualtats educatives.

D’altra banda, Jaume Blasco, David Casado, Jordi Sanz i Federico A. Todeschini, també analistes d’Ivàlua han publicat dins del mateix número, un article titulat “Evaluación del impacto de los programas pcpi del servicio de empleo de Catalunya”. Aquest article avalua l'impacte de dues variants del programa PQPI del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Aquests programes tenen un doble objectiu: d'una banda busquen possibilitar als participants una inserció sociolaboral satisfactòria, i per l'altra busquen ampliar les seves competències bàsiques per permetre'ls prosseguir els seus estudis. A partir d'una base de dades molt completa, combinant informació provinent dels registres del SOC i de la Seguretat Social, s’aplica la tècnica matching, per comparar participants en cada programa amb aturats no participants de característiques observables similars, i se segueix la seva evolució laboral i educativa durant 3 anys després d'acabat el programa. D'acord amb els resultats, cap de les dues polítiques actives d'ocupació analitzades té un impacte laboral significatiu en el mitjà termini, encara que sí tenen conseqüències negatives en el curt termini en forma d'efecte ' lock - in'. No obstant això, els dos programes tenen una efectivitat molt elevada per aconseguir un retorn a l'educació reglada, sigui en l'ESO o en Cicles Formatius de Grau Mitjà, però les taxes de graduació posterior són relativament baixes.

Podeu accedir al text complet de la publicació aquí.

FONT: Revista de evaluación de programas y políticas públicas/Journal of public programs and policy evaluation (REPPP).

[Español]

 

 

Memòria d’activitats 2013

El passat 16 d’abril, el Consell Rector d’Ivàlua va aprovar la Memòria d’activitats 2013  de l’Institut, que ja està disponible al portal de recursos per a l’avaluació i a Issuu. Es tracta del cinquè balanç d’activitats que presenta Ivàua des que es va posar en funcionament l’any 2008.

El text inclou  també una síntesi de les principals actuacions dutes a terme per l’Institut en aquest període, en les línies d’avaluació, formació i documentació, promoció, i avaluació de l’avaluació.

[Español]

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Sessió de treball al CCCB: Les dades per avaluar i mapar

El proper 22 de maig Federico Todeschini i David Casado, analistes d’Ivàlua, participaran en una sessió de treball al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, organitzada pel propi CCCB i l’Open Knowledge Foundation, sota el títol “Les dades per avaluar i mapar“ . En aquesta sessió s’explicarà el treball amb dades des de diferents perspectives. D’una banda, hi haurà una presentació de dos casos en el primer dels quals Ivàlua explicarà com s’avaluen les polítiques públiques i es debatrà si els resultats compensen el temps i la despesa invertida, i en el segon s’explicarà com es combina l’ajuda europea i la recerca de beneficis de les multinacionals petrolieres a Kenya. A la segona part, s’impartirà un taller de visualització de dades amb Visual, una eina de l’Idescat que pot facilitar molt la feina al periodista.

Aquesta sessió està emmarcada dins de les sessions mensuals de periodisme de dades que organitza conjuntament l’OKF en col•laboració amb el CCCBLab.

D’altra banda, els mateixos analistes, ja van impartir també el passat 26 d’abril un taller dins el marc de les IIes Jornades de Periodisme de Dades i Open Data, organitzades per la mateixa Open Knowledge Foundation, "El dardo en el dato: ¿Dos y dos son siempre cuatro?", a la Facultat de Comunicació Blanquerna. Properament podreu consultar els materials del Taller al  web de les Jornades.

FONT: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i Open Knowledge Foundation

[Español]

 

 

Ensenyament presenta els resultats de l’avaluació de competències de 4rt d’ESO

El 4 d’abril, la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, va presentar els resultats de l’avaluació de competències bàsiques dels alumnes de 4t d’ESO que es van realitzar el passat mes de febrer.

Les puntuacions mitjanes obtingudes en les competències avaluades són 77,1 en el cas de llengua catalana; 76,4 en el cas de llengua castellana, 66,9 en el cas de llengua anglesa (com a primera llengua estrangera) i 76,9 en el de llengua francesa (com a primera llengua estrangera),  i finalment  69,1 en matemàtiques.  Pel que fa a la valoració dels resultats, la mateixa Consellera  va destacar que es consolida la tendència de millora i que el fet de donar valor a l’educació fa que col·lectivament es puguin aconseguir objectius com aquests.

L’avaluació de l’educació secundària obligatòria s’ha realitzat per tercer any consecutiu  a 60.556 alumnes de 4t d’ESO de tots els centres catalans i  avalua les competències en finalitzar l’etapa obligatòria en llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera –anglès i francès- i matemàtiques.

FONT: Generalitat de Catalunya. Sala de Premsa

[Español]

Novetats sobre avaluació al món

Disponibles els materials de la conferència sobre experiments socials de l’APPAM

El passat 24 d’abril es va celebrar a la ciutat de Whashington, una conferència sobre experiments socials organitzada per l’Association for Public Policy Analysis & Management (APPAM) sota el títol:  Social Experiments in Practice: The Why, When, Where, and How of Experimental Design & Analysis (Els experiments socials a la pràctica: El per què, quan, on i com del  disseny i anàlisi experimental).

Sota aquest enunciat, les ponències presentades es van centrar especialment en l’exploració dels experiments socials a la pràctica i en com els avenços metodològics recents poden abordar les diferents realitats tant als Estats Units com a la resta del món.

Les presentacions s’han posat recentment a disposició del públic al web de l’APPAM.

FONT: APPAM

[Español]

Publicada la norma UNE-ISO 2789:2014 Informació i documentació. Estadístiques internacionals de biblioteques

AENOR acaba de publicar la norma UNE-ISO 2789:2014 Informació i documentació dedicada a les estadístiques internacionals de biblioteques.

La Biblioteca Nacional de España ha participat en l’elaboració de la norma internacional ISO i en l’adaptació espanyola a través del Comitè tècnic 50 d’AENOR.

Aquesta norma, aplicable a tot tipus de biblioteques, és un referent per a les estadístiques bibliotecàries en l'àmbit internacional i està a la base de les estadístiques dels sistemes bibliotecaris dels diferents països.

El text es divideix en cinc apartats:  Termes i definicions; Funcions actuals de les biblioteques; Usos i beneficis de les dades estadístiques;  Informe de les dades estadístiques; Recollida de les dades estadístiques (biblioteques, ús i usuaris, col·leccions, instal·lacions, gestió, despeses i personal).

FONT: Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC) i  Biblioteca Nacional de España (BNE)

[Español]

Tweets destacats del mes @Ivalua_Cat

Materials de la presentació de Vivalt sobre la generalització dels resultats d’una avaluació d’impacte http://goo.gl/rQFZ4P

Una breu història de l’aleatorització en el mètode de recerca científic http://goo.gl/nBkcn9

Estan totes les organitzacions preparades per a fer avaluacions d’impacte? – via Stanford Social Innovation Review http://ves.cat/j3FA

5 maneres de millorar una avaluació d’impacte via NYUDRI @aidwatch http://goo.gl/74746h

Ja disponible l’oferta formativa d’Ivàlua per aquest 2014 http://bit.ly/1dQUvxE . Inscriu-te als nostres cursos!

Noves adquisicions del Centre de documentació
Aquests documents es poden consultar al Centre de Documentació d'Ivàlua

Emprenedoria - Política governamental

  Entrepreneurship in Latin America: A Step Up the Social Ladder / Lora, Eduardo; ed.; Castellani, Francesca, ed. .-- Washington: Inter-American Development Bank ; The World Bank, 2014. Emprenedoria - Política governamental